Tất cả bài viết: thuong nho thoi bao cap

Thương nhớ thời bao cấp
Thương nhớ thời bao cấp

Thương nhớ thời bao cấp là những câu cửa miệng, thành ngữ, những câu ca vần vè tới những biển hiệu bán hàng, khúc đồng dao… quen thuộc trong thời kỳ bao cấp.

120.000đ


Tất cả có 1 kết quả.

0911.058.711